Cenník

Cenník vybraných výkonov

Preventívne zubné lekárstvo

Vstupné vyšetrenie, preventívna prehliadka.......................0 eur

Akútne vyšetrenie.........................................................................0 eur

Akútne vyšetrenie mimo ordinačných hodín.......................50 eur

RTG snímka intraorálna...............................................................8 eur

RTG snímka panoramatická.......................................................17 eur

Nasadenie kofferdamovej blany/OptraDam.........................9 eur

Konzervačné zubné lekárstvo 

Fotokompozitná výplň................................................................40-60 eur

Fotokompozitná dostavba zuba..............................................80 eur

Skloionomérna výplň..................................................................25-30 eur

Výplň na mliečnom zube...........................................................30 eur

Endodoncia

Endodontické ošetrenie............................................................80-140 eur

Príplatok za reendo 1 kanálik....................................................20 eur

FRC čap ..........................................................................................50 eur

Stomatologická protetika

Provizórna korunka razidlová....................................................25 eur

Keramická korunka, člen- LiDiSi, nadštandard....................320 eur

Keramická korunka, člen- LiDiSi, Zircon štandard..............270 eur

Kovokeramická korunka, člen...................................................250 eur

Dlaha proti bruxismu....................................................................30 eur

Stomatologická chirurgia

Extrakcia jednokoreňového zuba...........................................30 eur

Extrakcia viackoreňového zuba..............................................40 eur

Komplikovaná extrakcia.............................................................55 eur

Chirurgická extrakcia..................................................................80 eur

Extrakcia mliečneho zuba..........................................................15 eur

Infiltračná, zvodová anestézia...................................................10 eur

Intraligamentárna anestézia.......................................................7 eur

Dentálna hygiena

Dentálna hygiena dospelý.........................................................30 eur

Dentálna hygiena dieťa...............................................................15 eur

Pečatenie fisúr..............................................................................20 eur

Vnútorné bielenie zuba.............................................................40 eur

Bielenie PureWhitening............................................................ 360 eur

Vytvorte si webové stránky zdarma!